• LT
 • EN
 • NO
 • SE
 • DE
 • ES
 • SI
 • CRO
 • FI
 • NL
 • home
 • letter
 • sitemap

UAB "ARMPLAST" įgyvendina projektą "UAB "ARMPLAST" veiklos plėtra"

UAB «ARMPLAST» įgyvendina projektą «UAB «ARMPLAST» veiklos plėtra» Nr. 19VK-KV-20-1-08168-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės «Ūkio ir verslo plėtra» veiklos srities «Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti» veiklą «Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai».

Projekto tikslas – įsigyti formų komplektą kateriui skirtam sportinei žūklei, bei katilinę reikiamai katerių skirtų sportinei žūklei, gamybinei temperatūrai palaikyti.

Bendra projekto vertė – 121012,1 EUR su PVM (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis dvylika eurų ir 10 ct) įgyvendinti skiriama iki 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur dydžio parama: iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 42 500,00 (keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai) Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 7 500,00 (septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.